Janus Finanse

ul. Generała Andersa 15 pok. 407

41-200 Sosnowiec

tel: 504 800 815

mail: biuro@janusfinanse.pl

 

 

 

 

Janus Finanse

Program Pierwsze Mieszkanie

23 stycznia 2023

 

 

Program Pierwsze Mieszkanie ma być odpowiedzią na aktualne problemy Polaków z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na rynkowych warunkach. Z powodu serii podwyżek stóp procentowych stały się one bowiem bardzo drogie, co w połączeniu z rosnącymi cenami nieruchomości oraz zaostrzonymi zasadami oceny zdolności kredytowej sprawiło, że w praktyce niewiele osób stać na zakup mieszkania z pomocą banku.

 

Bezpieczny Kredyt 2% ma rozwiązać powyższe problemy. Jak sama nazwa wskazuje, będzie miał on oprocentowanie 2%, ale tylko przez pierwsze 10 lat okresu kredytowania. W tym czasie różnicę między oprocentowaniem rynkowym (liczonym jako średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących) a stawką 2%, pokrywać będą dopłaty rządowe.

Co ważne, taki kredyt na mieszkanie 2 procent będą mogły zaciągnąć wyłącznie osoby do 45 roku życia, które do tej pory nie posiadały żadnej nieruchomości mieszkalnej na własność.

 

Warunki Programu:

 

Jak zakłada program, Bezpieczny Kredyt 2% będzie można zaciągnąć w kwocie:

  • do 500 tys. zł – w przypadku singli,
  • do 600 tys. zł – w przypadku małżeństwa lub osób wychowujących co najmniej 1 dziecko.

 

Środki pozyskane z kredytu można przeznaczyć wyłącznie na cele mieszkaniowe, czyli:

  • na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego, lub wtórnego,
  • na budowę domu jednorodzinnego, w tym również zakup działki.

 

Bezpieczny Kredyt 2% ma być udzielany przez banki komercyjne na rynkowych warunkach, ale tylko w ramach ofert kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem. Preferencyjne będą zasady jego spłaty i będą one następujące:

  • Przez pierwsze 10 lat spłaty zobowiązania oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy będzie wynosiło 2%, dzięki dopłatom rządowym. Będzie ono jednak powiększone o marżę banku oraz ewentualnie prowizję. W czasie tych 10 lat obowiązywać będą raty malejące, co ma sprawić, że kredytobiorca szybciej spłaci kapitał.
  • Po 10 latach oprocentowanie kredytu będzie liczone według „normalnej” stawki ustalonej w umowie kredytowej. Jednocześnie raty malejące zmienią się na raty równe (annuitetowe).

 

Wysokość rat kredytu 2% – przykłady

 

Małżeństwo z jednym dzieckiem wzięło kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 tys. zł. Oprocentowanie o stałej stopie wynosi 8,46%. Dla ustalenia dopłaty jest one pomniejszone o 10% (uwzględnienie składnika marży), czyli wynosi 7,61%.

  • W okresie 10 lat dopłata od rządu pomniejszy ratę. Raty kapitałowo-odsetkowe będą w tym czasie malejące, dlatego rata i wysokość dopłaty będą się zmieniały.
  • Dla pierwszej raty różnica to prawie 2,6 tys. zł. Rata bez dopłaty wyniesie ok. 5,4 tys. zł, a z dopłatą ok. 2,8 tys. zł.
  • Po 10 latach kredytobiorca będzie spłacał kredyt w formie stałej raty kapitałowo-odsetkowej (przejście na tzw. annuitet). Bez zmiany oprocentowania miesięcznie będzie to 3 172,74 zł. Kwota ta może być niższa np. z uwagi na nadpłatę kredytu czy niższe stopy procentowe.
  • Dla porównania spłata kredytu w formie równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet dla całego okresu – 30 lat) bez dopłaty wynosiłaby 4 213,44 zł.

 

Bezpieczny kredyt 2% a wkład własny

 

Bezpieczny Kredyt 2% ma być udzielany przez banki na takich samych warunkach jak pozostałe kredyty hipoteczne.

Do ich zaciągnięcia trzeba dysponować wkładem własnym, który zgodnie z rekomendacją KNF powinien wynosić minimum 20% wartości kupowanej nieruchomości lub 10% przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia.

Na Bezpieczny Kredyt 2% będą miały jednak szansę także osoby nieposiadające oszczędności na wkład własny, ponieważ rząd przewiduje, że będzie można go częściowo połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego