Janus Finanse

ul. Generała Andersa 15 pok. 407

41-200 Sosnowiec

tel: 504 800 815

mail: biuro@janusfinanse.pl

 

 

 

 

Janus Finanse

Mieszkanie bez wkładu własnego

29 marca 2022

 

Już 27.05.2022 roku wystartuje zaplanowany przez Nowy Polski Ład program Mieszkanie bez wkładu własnego.

 

Chcąc aktualnie zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, należy mieć tzw. wkład własny na poziomie minimum 10-20% wartości kupowanej nieruchomości. Osoby niedysponujące takimi oszczędnościami nie miały dotychczas szans na zaciągnięcie kredytu. Z myślą o nich, rząd wprowadza program Mieszkanie bez wkładu własnego.

 

Na czym ma polegać wsparcie?

 

Program ma z założenia ma wesprzeć Polaków w realizowaniu potrzeb mieszkaniowych poprzez możliwość zaciągania na zakup mieszkania lub domu kredytu hipotecznego bez posiadania wymaganego przez banki kapitału własnego.

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania programu Mieszkanie bez wkładu własnego zostały sformułowane w specjalnej Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku. Zgodnie z jej zapisami taki kredyt hipoteczny będzie udzielany na następujących warunkach:

  • na zakup mieszkania lub domu, a także na zakup działki i budowę oraz wykończenie domu mieszkalnego, pod warunkiem, że cena nieruchomości nie przekroczy poziomu określonego w ustawie (obowiązują limity cenowe za 1 m2 mieszkania);

  • okres kredytowania musi wynosić minimum 15 lat.

 

Będzie to kredyt gwarantowany, ponieważ na brakujący wkład własny specjalnej gwarancji udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca nie dostanie od państwa żadnych pieniędzy. Będzie więc musiał zaciągnąć kredyt na 100% wartości inwestycji. Gwarancja służy tylko zabezpieczeniu interesu banku.

Z gwarantowanego kredytu będą mogły skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają zdolność kredytową i spełniają pozostałe warunki dotyczące m.in. braku posiadania innej nieruchomości na własność.

Oprócz tego rodziny, które w czasie spłaty kredytu gwarantowanego powiększą się o kolejne dziecko, będą mogły skorzystać z tzw. spłaty rodzinnej. Będzie ona polegała na wypłaceniu przez BGK jednorazowej kwoty na poczet spłaty zobowiązania.

 

Kto będzie mógł skorzystać?

 

Gwarancje kredytowe na wkład własny do kredytu mieszkaniowego będą udzielane osobom spełniającym następujące warunki:

  • osobom bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (takiej nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);

  • osobom posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż 50 m2 przy posiadaniu dwoje dzieci, 75 m2 przy trójce dzieci lub 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci i bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.

 

Program Mieszkanie bez wkładu własnego dostępny jest dla singli, par, małżeństw bez dzieci oraz osób posiadających potomstwo. Wbrew pierwotnym zapowiedziom polityków ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych dla jego beneficjentów.

 

Ile będzie wynosić dofinansowanie do wkładu własnego?

 

Gwarancja BGK ma obejmować od 10 do 20% części kredytu i pokrywać nie więcej niż 100 000 zł.

Należy tu jednak wyjaśnić, że wkład własny będzie jedynie gwarantowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli trzeba będzie go spłacić tak jak pozostałą część kredytu. Z kolei dopłaty do kredytu w formie spłaty rodzinnej będą przysługiwały w następującej wysokości:

  • 20 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko,

  • 60 000 zł – jeśli rodzina powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko.

 

Z dopłat skorzystają wyłącznie osoby mające już zaciągnięty kredyt gwarantowany, którym dziecko urodzi się w okresie spłaty zobowiązania.

 

Mieszkanie bez wkładu własnego – limity cen za m2 mieszkania

 

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego będzie można zaciągnąć w praktyce wyłącznie na zakup wybranych nieruchomości, a konkretnie takich, których cena nie przekroczy limitu określonego w ustawie. Zdaniem rządzących takie rozwiązanie ma zminimalizować ryzyko sztucznego rozdmuchiwania cen przez deweloperów oraz zniechęcić zamożne osoby do uczestnictwa w programie.

 

Limity cenowe za 1 m2 mieszkania ustalone są następująco:

  • w przypadku nowych mieszkań i domów kupowanych od dewelopera – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,3;

  • w przypadku mieszkań używanych – cena za 1 m2 użytkowy lokalu nie może być większa od kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz współczynnika 1,2.

 

Co ważne, ustawa dopuszcza obniżenie wartości powyższych współczynników w drodze rozporządzenia, jeśli będzie to konieczne ze względu na warunki rynkowe.