Janus Finanse

ul. Generała Andersa 15 pok. 407

41-200 Sosnowiec

tel: 504 800 815

mail: biuro@janusfinanse.pl

 

 

 

 

Janus Finanse

Ile będą kosztować kredyty oparte o WIRON®?

06 marca 2023

 

Po opublikowaniu w ubiegłym roku ustawy o wsparciu kredytobiorców na rynkach finansowych pojawiło się bardzo dużo pytań dotyczących nowej zapowiedzianej stawki referencyjnej.

 

Końcówką 2022 r. rozpoczęło się wycofywanie  Banków z oferty kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu opartych o WIBOR®. Banki szykują się do wprowadzenia nowej stawki: WIRON® 1M Stopa Składana, która w kredytach hipotecznych ma zastąpić trzy- i sześciomiesięczny WIBOR®.

Sprawdziliśmy, o ile mogą spaść raty kredytów i kiedy mogą pojawić się pierwsze kredyty, których oprocentowanie będzie ustalane na podstawie WIRONU®.

 

Zgodnie z mapą drogową, którą opracował Narodowy Komitet Sterujący, od początku 2023 r. banki będą mogły „wprowadzać do oferty kredyty stosujące indeks WIRON® równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR®”.

 

Cały czas jednak odsetki od kredytów hipotecznych o zmiennej stopie procentowej są obliczane na podstawie trzy- i sześciomiesięcznych stawek WIBOR®. Aktualne jest więc pytanie, kiedy WIRON® zastąpi WIBOR®?

 

Kiedy wejdzie WIRON®?

 

Wprowadzenie nowej stawki referencyjnej, na podstawie której będzie ustalane oprocentowanie kredytów hipotecznych, nie jest sprawą tak prostą, jak mogłoby się to wydawać. Czynność nie sprowadza się tylko do poinformowania kredytobiorców, że począwszy od określonego dnia, odsetki od ich zobowiązania będą naliczane na podstawie nowego wskaźnika i do dokonania odpowiednich zmian w umowach zawieranych z nowymi klientami.

 

To zmiany wymagają między innymi:

-  dostosowania systemów informatycznych (choćby z uwagi na to, że WIRON® podawany jest z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku, a WIBOR® do dwóch).

- wprowadzenie nowej stawki referencyjnej to także konieczność opracowania nowych dokumentów (m.in. wniosków czy formularzy informacyjnych),

- dokonania zmian w informacji o ryzyku stopy procentowej, czy w symulacjach spłaty.

 

Podsumowując, można spodziewać się, że kredyty na cele mieszkaniowe oprocentowane na podstawie stawki WIRON® znajdą się w ofertach banków najwcześniej na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 r.

 

Jak może zatem wyglądać rata kredytu oparta o stawki WIRON®?

 

Przyjrzyjmy się porównaniu kredytu udzielonego w kwocie 250.000 PLN na okres 25 lat, spłacanego w ratach równych. Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki referencyjnej i marży kredytowej na poziomie 2,3%.

 

 

WIBOR® 3M

WIBOR® 6M

WIRON® 1M Stopa Składana

Wysokość stawki

6,94%

7,00%

5,88287%

Oprocentowanie (wskaźnik + marża)

9,24%

9,30%

8,18287%

Miesięczna rata

2 139,23 zł

2 149,59 zł

1 959,45 zł

Różnica w wysokości oprocentowania  pomiędzy wskaźnikami WIBORU®  i WIRON® 1M Stopa Składana wynosi odpowiednio 1,06% (dla WIBORU® 3M) i 1,12% (dla WIBORU® 6M).

Zastosowanie nowego  wskaźnika WIRON®  może przełożyć się  na miesięczną ratę niższą odpowiednio o niemal 180 zł i 190 zł.

 

Co z kredytami w 2023?

 

Należy spodziewać się, że przez większość 2023 r. raty kredytów hipotecznych nie będą jeszcze spadać. Odsetki od kredytów oprocentowanych zmienną stopą wyznaczane będą podstawie stawek WIBOR®. Zgodnie z zaplanowaną mapa drogową dla zamiany wskaźników w dotychczasowych umowach zastąpienia można spodziewać się w 2025 roku.

 

Na wskaźnik WIRON® w nowych umowach  będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy.

 

Trzeba jednak pamiętać, że zastąpienie WIBORU® nowym wskaźnikiem spowoduje, że oprocentowanie będzie z pewnością nieco niższe, co wraz z obniżeniem tzw. bufora ostrożnościowego przełoży się na poprawę zdolności kredytowej.